پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمرویاهای زیبای من.......
سلام دوستاي گلم اميدوارم حالتون خوب باشه ممنون كه به من سر مي زنيد من تقريبا هر روز آپم چن تا چيز

1-پروفايلم فعاله حتما بخونيد.

2-من آدم انتقاد پذيري هستم انتقادكنيد.

3-هر چي دوست داشتين از تو وبم برداريد مشكلي ندارم.

4-با تبادل لينك هم همينطور

فعلا همين


دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ 10:46 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

سوگند به روز وقتی نور میگیرد و به شب وقتی آرام میگیرد که من نه تو را رها کرد ه‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام.......
( ضحی ۱تا ۳)

افسوس که هرکس را فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را به مسخره گرفتی......
(یس ۳۰)

و از تمام پیامهایم روی برگرداندی......
(انعام ۴)

و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام......
(انبیا ۸۷)

و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان گمان بردی خودت بر همه چیز قدرت داری......
(یونس ۲۴)

و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری.....
(حج ۷۳)

پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند و تمام وجودت لرزید گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من شک داشتی .....
( احزاب ۱۰)

تا زمین با آن وسعت بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی،که من مهربانترینم در بازگشتن......
(توبه ۱۱۸)

جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ 9:40 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع تر از من است
 
از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است
 
از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک تر از من است
 
از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال تر از من است
 
از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربانتر از من است
 
از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست
 
ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا....
 
"مامانی روزت مبارک"
جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ 9:33 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ :
ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ :ﺩﻭﺳـــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻦ !
ﻫــﺮ ﻭﻗﺖ ﮐــﻪ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ :ﺧﻮﺷـــــــــﮕﻞﻡ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﯾﺒﺎﯾــﯽ !
ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐــﻪ ﺑـﺎﺷــﯽ
ﻫﻤـــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕﯽ ﻫــﺎﯼ ﻋﺎﻟــﻢ ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪﯼ . . .

دخترخوشملاااااااااااااااااانظراجباری

جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ 8:57 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

حتی خوب ترین ادم ها هم صبرشان حدی دارد

پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ 22:6 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Namayesh16/05.jpg

وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست.
وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید.
وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست.
وقتی یکی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید.
وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید.
وقتی یکی را دوست دارید، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است.
وقتی یکی را دوست دارید، ھر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید.
وقتی یکی را دوست دارید، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است.
وقتی یکی را دوست دارید، در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید.
وقتی یکی را دوست دارید، به علایق او بیشتر از علایق خود اھمیت می دھید.
وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید از خواسته ھای خود برای شادی او بگذرید.
وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید برای خوشحالی اش دست به ھر کاری بزنید.
وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید به ھر جایی بروید که فقط او در کنارتان باشد.
وقتی یکی را دوست دارید، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید.
وقتی یکی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامش تان می شود.
وقتی یکی را دوست دارید، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید.
وقتی یکی را دوست دارید، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید.
وقتی یکی را دوست دارید، حتی با شنیدن صدایش، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید.
وقتی یکی را دوست دارید، او برای شما زیباترین و بھترین خواھد بود اگر چه در واقع چنین نباشد.
وقتی یکی را دوست دارید، تحمل سختی ھا برایتان آسان و دلخوشی ھای زندگی تان فراوان می شوند.
وقتی یکی را دوست دارید، به ھمه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوھای تان را آسان می شمارید.
وقتی یکی را دوست دارید، در مواقعی که به بن بست می رسید، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید.
وقتی یکی را دوست دارید، شادی هایش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی هایش برایتان سنگین ترین غم دنیاست

پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ 21:39 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

سلام  

برگشتم دوباره از نو بنویسم دوباره قلمو بدست بگیرم  

همه ی خاطرات تلخ و شیرنمو بنویسم 

تو این مدت ی سری اتفاقای خوب افتاد ی سری اتفاقای خیلی تلخ ک باهر بدی ک بود پذیرفتمش  

خدای من ازت بابت همه چی ممنون 

خدایا این حال نسبتا خوبو ازم نگیر

پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ 19:50 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ 13:21 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

سلام مخصوص بتمام دنیا 

ب امید روزی ک همه ما بتوانییم کشورمان را با دست های پرتوان خود بسازییم  

و...... 

عاشقتم خدا  

پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ 13:5 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

jRl4H

سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ 18:17 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

همیشــــه تــــو دلــــت گفتــــی :

این مگه با چند نفر دوسته که همیشه آنلاینه ؟

یک جمله همیشه یادت باشه:

همیشــــه آنــلـایــن تـــریـــن هــــا تنهـــاتــریـنـنـد

سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ 7:55 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

این عکس بچه های دانشگامونه ک تو دانشگاهییم میخواستیم برییم ازمایشگاه استاد عزیزمون لطف کردن و ازما عکسگرفتن 

 هرکی منو  

پیدا کنه بهش لایک مبدم

سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ 7:47 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

احساس میکنم یکی هست مرا زیر نظر دارد گویا دارد با من صحیت میکند من کرو لال شده ام  ن میشنوم ن قادر ب پاسخ هستم  

من 

رو ب روکود هستم  

همه دارن پیشرفت میکنن ولی من ن  

کمکم کن  

بچها دعا کنید واسم   

خدا فاطمه رو یادت نره ایشالا باباش بیاد بعد این همه سختی ک کشیده خالش زجرش داده حقشو بگیر 4 ماه بامنه بهش عادت کردم از من نکیرش حتی ندا رو  فاطمع همه جای ابجایی ک نداشتمن  

واسه خودم نظر گذاشتم خل شدم دیگه 

دعا کنید

حال خوشی ندارم

دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ 19:19 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ 16:8 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

چشم اندازهای زیبای طبیعت از سراسر دنیا

برو کیفشو ببر 

شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ 16:2 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

دخترای زیادی هستن که مادی نیستنو با بی پولی کنار میان

اما هیچ کدومشون نمیتونن با بی توجهی کنار بیان...

اگه کسی رو داری که با تمام بی محلیات وتوجه نکردنات

بازم تو رو میپرسته....

نه اذیتش کن نه از دستش بده...

اون میتونست خیلیا رو داشته باشه...

که همیشه بهش توجه کنن...

+کاشکی بعضیا اینو بفهمن فاتی عشخه

شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ 15:4 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست...

سرت را بالا بگیر و لبخند بزن...

فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست...


آدمي که دوستت دارد، خيلي زود برايت عادي ميشود... حرفهايش.. دوستت دارم هايش
و تو خيلي زود کلافه ميشوي... 
از بهانه هايش، اشکهايش، توقع هايش... 
و چون تصور ميکني که هميشه هست، هميشه دوستت دارد...

 

شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ 14:59 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


پسرا وقتی با چیزی مخالفن همون اولش میگن گوه نخور....
ولی دخترا وقتی مخالف باشن هیچی نمیگن چونکه صبورن و مهربون. ....
.
.
.
.
.
.
.یه کاری میکنن بعدش خودت بگی گوه خوردم . . . ! 

 

ببخشید که یکم بی ادبی داره

شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ 14:56 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ 14:53 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

به سلامتی کسی که پای عشقش میشینه 

ای خدا ما رو عاشق کردی عاشق  چ کسی 

اااااا

بیا پایین بهت بگم

/

///

/

///

زیادزذوق  زده نشین  هیچ کی  نی

سلام خب  امتحانات هم  تموم شده ولی حالم خیلی بده چون سه چهار روز پیش رفتم تو سایت دانشگاه واسه نمرات ی نمرم خعلی بد بود اصن باور بهم ریختم شرمنده مامان گلم شدم این ترم معدل الف نمیشم ایشالا دویم میشم 

خداراضیم ب رضای تو حالم بده همین 

 

چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ 18:42 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

هرگز ندیدم ادمی ب دیواندگی و مستی تو هرگز ندیدم صورتی ب سیاهی صورت مات تو هرگز فکرنمیکردم روزی مرابیازاری اکنون درک کردم تو ماند دیگرانی وشاید وشاید بدترازانها بودی هستی و خواهی بود حلالت نمیکنم برای کاری ک کردب برو خوش باش شیرینم من ب اینده ی تو خوش بینم ۰

این ی پست متفاوت ک خودم نوشتم از ی چیز ناراحتم ک گفتنش واجب نی

 

 

چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ 20:12 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

خدایا بتو پناه میبرم درهمه حال در تنهایی در خوشحالی در روز های تلخ و شیرین زندگی دوست دارم واسه هرچی ک بخشیدی منو واسه... ببخش
پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ 21:9 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

قلم را ب دست میگیرم با نام و یاد تو می‌نویسم تمام خاطرات تلخ و شیرین را توکلت الله خدایا ممنون واسس همه ی خوبی هات دلم واسه مامانم تنگ شده ایشالا الان هرجا ک هست تنشش سالم باش دوست دارم مامان هرکی مامان شو دوست داره لاییک کنه 

اینم لااااااییییک من

 

 

چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 21:52 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

قلم را ب دست میگیرم با نام و یاد تو می‌نویسم تمام خاطرات تلخ و شیرین را توکلت الله خدایا ممنون واسس همه ی خوبی هات دلم واسه مامانم تنگ شده ایشالا الان هرجا ک هست تنشش سالم باش دوست دارم مامان هرکی مامان شو دوست داره لاییک کنه 

اینم لااااااییییک من

 

 

چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 21:52 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

قلم را ب دست میگیرم با نام و یاد تو می‌نویسم تمام خاطرات تلخ و شیرین را توکلت الله خدایا ممنون واسس همه ی خوبی هات دلم واسه مامانم تنگ شده ایشالا الان هرجا ک هست تنشش سالم باش دوست دارم مامان هرکی مامان شو دوست داره لاییک کنه 

اینم لااااااییییک من

 

 

چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 21:52 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

قلم را ب دست میگیرم با نام و یاد تو می‌نویسم تمام خاطرات تلخ و شیرین را توکلت الله خدایا ممنون واسس همه ی خوبی هات دلم واسه مامانم تنگ شده ایشالا الان هرجا ک هست تنشش سالم باش دوست دارم مامان هرکی مامان شو دوست داره لاییک کنه 

اینم لااااااییییک من

 

 

چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ 21:52 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

خدایا‏ ‏روحش‏ ‏شادو‏ ‏یادش‏ ‏گرامی‏ ‏اشکام‏ ‏ریخت‏ ‏وقتی‏ ‏دیدم‏ ‏دیگه‏ ‏بینمون‏ ‏نیستی‏ ‏مرتضی‏ ‏خدایا‏ ‏روحش‏ ‏شادو‏ ‏یادش‏ ‏گرامی‏ ‏باد‏ ‏حالم‏ ‏بده‏ ‏بد
دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ 18:52 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

فاطی‏ ‏این‏ ‏پست‏ ‏واسه‏ ‏ت‏ ‏فق‏ ‏فقط‏ ‏ب‏ ‏عشق‏ ‏تو‏ ‏میدونی‏ ‏چقد‏ ‏دوست‏ ‏دارم‏ ‏میدونی‏ ‏خعلی‏ ‏واسم‏ ‏مهمی‏ ‏از‏ ‏وقتی‏ ‏ک‏ ‏تو‏ ‏دانشگاه‏ ‏باهات‏ ‏اشنا‏ ‏شدیم‏ ‏خعل‏ ‏ازت‏ ‏خوشم‏ ‏اومد‏ ‏نتنها‏ ‏من‏ ‏بلکه‏ ‏اون‏ ‏فاطی‏ ‏دیگه‏ ‏ندا‏ ‏اونام‏ ‏همین‏ ‏طور‏ ‏وقتی‏ ‏اون‏ ‏حرفارو‏ ‏بهم‏ ‏گفتی‏ ‏روشنم‏ ‏کردی‏ ‏خدا‏ ‏حق‏ ‏خودشو‏ ‏میبخشه‏ ‏ولی‏ ‏حق‏ ‏بندشو‏ ‏ن‏ ‏خدایا‏ ‏ارت‏ ‏ممنونم‏ ‏واسه‏ ‏همه‏ ‏چی‏ ‏دوستای‏ ‏خب‏ ‏دانشگاه‏ ‏خوب‏ ‏من‏ ‏همیشه‏ ‏حسرت‏ ‏ی‏ ‏چیز‏ ‏ب‏ ‏دلم‏ ‏موند‏ ‏این‏ ‏بود‏ ‏ک‏ ‏وفتی‏ ‏وارد‏ ‏دبیرستان‏ ‏شدم‏ ‏دقیقنا‏ ‏۴سال‏ ‏پیش‏ ‏مدارس‏ ‏خاص‏ ‏قبول‏ ‏نشدم‏ ‏ولی‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏رتبم‏ ‏نفت‏ ‏نمی‏ ‏اوردم‏ ‏خدا‏ ‏دوسم‏ ‏داشت‏ ‏دلمو‏ ‏شاد‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏بهترین‏ ‏رشته‏ ‏و‏ ‏جا‏ ‏قبول‏ ‏شدم‏ ‏مامانمم‏ ‏ک‏ ‏تاعید‏ ‏نمیاد‏ ‏تهران‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏دعا‏ ‏کنید‏ ‏مامانم‏ ‏بیاد‏ ‏خدایا‏ ‏ازت‏ ‏ممنونم‏ ‏واسه‏ ‏همه‏ ‏چی‏ ‏عاشقتم‏ ‏اولن‏ ‏خدا‏ ‏دویومن‏ ‏خانواده‏ ‏محترم‏ ‏سیومن‏ ‏۳‏ ‏تا‏ ‏دوست‏ ‏عزیزم‏ ‏راستی‏ ‏یکی‏ ‏تو‏ ‏دانشگامون‏ ‏هست‏ ‏ی‏ ‏پسره‏ ‏ای‏ ‏بهش‏ ‏میگییم‏ ‏استاد‏ ‏بزگ‏ ‏ماشالا‏ ‏بجای‏ ‏همه‏ ‏میحرفه‏ ‏همش‏ ‏ی‏ ‏روز‏ ‏نبودم‏ ‏شنبه‏ ‏هفته‏ ‏پیش‏ ‏اقا‏ ‏دلشون‏ ‏تنگیده‏ ‏خخخخخخه
دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ 18:13 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

تسلیت‏ ‏میگم‏ ‏این‏ ‏ایام‏ ‏رو‏ ‏حالم‏ ‏بده‏ ‏باید‏ ‏اوار‏ ‏شم‏ ‏روسرشون‏ ‏بزارن‏ ‏بر.م‏ ‏یا‏ ‏قبولم‏ ‏کنن‏ ‏اره‏ ‏تقصیره‏ ‏منه‏ ‏خدایا‏ ‏کمکم‏ ‏کن‏ نباید‏ ‏اونجا‏ ‏ثبت‏ ‏نام‏ ‏میکردم‏ ‏کمکم‏ ‏کن
دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳ 18:1 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

سلام‏ ‏ب‏ ‏همه‏ ‏ی‏ ‏دوستام‏ ‏بخصوص‏ ‏غزالم‏ ‏خعلی‏ ‏‏ ‏دوست‏ ‏دارم‏ ‏عشقم‏ نفسم‏ ‏شاید‏ ‏شنبه‏ ‏بیا‏ ‏اخه‏ ‏دیشب‏ ‏بهش‏ ‏اس‏ ‏دادم‏ ‏خدا‏ ‏نصیب‏ ‏هیچ‏ ‏کس‏ ‏نکنه‏ ‏از‏ ‏حال‏ ‏و‏ ‏هوام‏ ‏بگم‏ ‏خدااروشکر‏ ‏خوبم‏ ‏ی‏ ‏شب‏ ‏اینقد‏ ‏دلم‏ ‏گرفت‏ ‏نمیدونم‏ چرا‏ ‏نمیدون‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏اگه‏ ‏بدی‏ ‏خوبی‏‏ ‏دیدی‏ ‏حلال‏ ‏کنید‏ ‏دیگه‏ ‏درسته‏ ‏و‏ ‏قبول‏ ‏دارم‏ ‏م‏ ‏صدای‏ ‏من‏ ‏بلندو‏ ‏جواب‏ ‏همه‏ ‏رو‏ ‏می‏ دم‏ ‏مااین‏ ‏طوری‏ ‏هستیم‏ ‏شما‏ ‏بخبی‏ ‏خدتون‏ ‏ببخشید‏ ‏موفق‏ ‏باشید
پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳ 20:8 |- آذریاس -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

Aytem.ir